Voortgang overleg HighBrook

In het persbericht dat de vennootschap op 16 februari jl heeft gepubliceerd, berichtte Groothandelsgebouwen N.V. onder meer dat HighBrook Fund III Acquisitions NL., C.V. (“HighBrook”), de potentiële koper van de aandelen van 15 aandeelhouders die gezamenlijk circa 86% van de aandelen houden, een due diligence onderzoek verrichtte alsmede dat op verzoek van HighBrook overleg plaatsvond tussen Groothandelsgebouwen N.V. en HighBrook over een mogelijk afwijkende transactiestructuur binnen het financiële kader dat tussen HighBrook en de 15 aandeelhouders is overeengekomen. In aansluiting daarop deelt Groothandelsgebouwen N.V. het volgende mede.

HighBrook heeft Groothandelsgebouwen N.V. bericht dat zij haar due diligence onderzoek positief heeft afgerond en dat zij de vorengenoemde 15 aandeelhouders van Groothandelsgebouwen heeft geïnformeerd dat HighBrook gebruik maakt van haar recht de afwikkeling van de overeenkomst met die aandeelhouders uit te stellen hangende het overleg tussen Groothandelsgebouwen N.V. en HighBrook over een afwijkende transactiestructuur.

Dat overleg vordert goed. Groothandelsgebouwen N.V. verwacht dat dit overleg voor eind maart 2018 zal worden afgerond. Zodra dit overleg is afgerond zal Groothandelsgebouwen N.V. over de uitkomst daarvan nadere mededelingen doen.

Zoals bekend zal Groothandelsgebouwen N.V. op 9 maart a.s. haar jaarrekening 2017 en de oproeping voor de op 20 april a.s. te houden jaarlijkse aandeelhoudersvergadering publiceren.

Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur

Groothandelsgebouwen N.V.
Directie
Telefoon 010 - 240 34 34
Telefax.  010 - 240 34 30
Website www.groothandelsgebouw.nl