Trading update 1e kwartaal 2017

De huuropbrengsten zijn in het eerste kwartaal van 2017 ten opzichte van de eerste drie maanden van 2016, met 9,7% gestegen tot € 3.259.000,-- (eerste kwartaal 2016: € 2.971.000,--).
De stijging van de huuropbrengsten over het eerste kwartaal 2016 is het gevolg van een hogere bezetting van het gebouw en hogere parkeeropbrengsten (+ 7,6 %).

De bezetting van het Groot Handelsgebouw bedroeg ultimo maart 2017 81,9 % (31 maart 2016: 71,3 %) tegen 80,3 % op 31 december 2016.  Ultimo april 2017 zal de huurovereenkomst van een - inmiddels vertrokken - huurder die circa 3.000 m² huurt eindigen. Dit heeft een negatieve invloed op de bezettingsgraad van circa 3 %.
In het eerste kwartaal 2017 is 6.273 m² (eerste kwartaal 2016: 12.823 m²) verhuurd of is de huur verlengd. 2.065 m² (eerste kwartaal 2016: 7.712 m²) werd nieuw verhuurd en voor 4.208 m² (eerste kwartaal 2016: 5.111 m²) werd de huur verlengd. Van de in het eerste kwartaal 2017 nieuw verhuurde m² is 185 m² (eerste kwartaal 2016: 722 m²) in het centrum Kleinhandel gelegen. De units in Kleinhandel zijn nagenoeg allemaal verhuurd.

Op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2017 handhaaft de vennootschap - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - haar verwachting dat in 2017 de huuropbrengsten zullen groeien en de bezetting van het gebouw in 2017 verder zal stijgen.

Zoals in eerdere berichten is medegedeeld voert de vennootschap gesprekken die er toe kunnen leiden dat een openbaar bod op de aandelen en certificaten van Groothandelsgebouwen N.V. kan worden uitgebracht. Groothandelsgebouwen heeft een indicatief bod ontvangen van € 54,-- per certificaat/aandeel (inclusief elke uitkering na 31 december 2016) van een (niet-geaffilieerde) partij met goede financiële draagkracht. Deze partij voert momenteel een due diligence onderzoek uit. Het is op dit moment nog onzeker of de gesprekken tot overeenstemming zullen leiden. De aandeelhouders/certificaathouders die ieder meer dan 3% van de door de vennootschap uitgegeven aandelen en certificaten houden hebben de vennootschap meegedeeld dat zij in principe bereid zijn hun aandelen aan te bieden bij een bod op voornoemd niveau.

Rotterdam, 13 april 2017

Groothandelsgebouwen N.V.
Directie
Telefoon:  010 - 240 34 34
Internet  :  www.groothandelsgebouw.nl

Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur