Keuze dividend boekjaar 2016

Groothandelsgebouwen N.V. deelt mede dat met betrekking tot het dividend over het boekjaar 2016 67,7 % van de aandeel- en certificaathouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen en 32,3 % voor een dividend in contanten.

Het dividendvoorstel over het boekjaar 2016 is een dividend van € 1,55 per gewoon aandeel van nominaal € 1,-- naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten dan wel volledig in aandelen uit de fiscaal erkende agioreserve waarbij per aandeel 1/30e (een dertigste) aandeel Groothandelsgebouwen wordt uitgekeerd.

In verband met bovengenoemde keuze zullen 34.275 (certificaten van) aandelen als stockdividend worden uitgegeven. Voor de uit te geven (certificaten van) aandelen zal bij NYSE Euronext een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend. De nieuw uit te geven (certificaten van) aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 2017 en opvolgende boekjaren.

Na uitkering van de dividendrechten zijn 1.552.355 (certificaten van) gewone aandelen ad € 1,- (ultimo 2016: 1.518.080 (certificaten van) gewone aandelen ad € 1,- geplaatst en volgestort).

Groothandelsgebouwen N.V.
Directie
Telefoon 010 - 240 34 34
Telefax.  010 - 240 34 30
Website www.groothandelsgebouw.nl
Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur