Dividend boekjaar 2017

In de op 20 april 2018 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Groothandelsgebouwen  N.V. is het dividend over het boekjaar 2017  vastgesteld op EUR 1,75 per (certificaat van een) aandeel van nominaal EUR 1,00 elk.

Het dividend wordt naar keuze van de houders van (certificaten van) aandelen geheel in contanten, dan wel in (certificaten van) aandelen Groothandelsgebouwen N.V.  ten laste van de agioreserve beschikbaar gesteld waarbij voor elke 32 dividendrechten telkens 1 nieuw (certificaat van een) aandeel zal worden uitgekeerd.  

De nieuwe (certificaten van) aandelen Groothandelsgebouwen N.V. zullen gerechtigd zijn tot het dividend over het boekjaar 2018 en opvolgende boekjaren. Aan Euronext in Amsterdam zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden. 

Voor de betaling van het dividend zal het volgende tijdschema worden aangehouden:
24 april 2018: ex-dividend notering van het (certificaat van) aandeel
25 april 2018: record date
26 april 2018: aanvang keuzeperiode
15 mei 2018 (15.00 uur): einde keuzeperiode
17 mei 2018: betaalbaarstelling (contant) dividend en aanvang levering nieuwe (certificaten van ) aandelen

Houders van (certificaten van) aandelen  worden verzocht hun keuze binnen bovengenoemde keuzeperiode aan hun bank of commissionair kenbaar te maken.

Banken of commissionairs kunnen al dan niet gebruik maken van een standaardsysteem dat automatisch leidt tot een keuze van uitkering van het dividend  in de vorm van (certificaten van) aandelen, tenzij de houder anderszins heeft beslist. Het is houders van (certificaten van) aandelen daarom aan te raden contact op te nemen met hun bank of commissionair om na te gaan of een dergelijk standaardsysteem wordt toegepast en om te overleggen welke actie zij in dat geval moeten ondernemen.

De aan Euronext in Amsterdam toegelaten instellingen (“Members”) worden verzocht de dividendrechten op 15 mei 2018  voor 15.00 uur rechtstreeks te leveren aan T2S account: NECIABNANL2AAGS056L10  ABN AMRO (EGSP 28001 NDC 056)  bij keuze voor stock en aan T2S account: NECIABNANL2AAGS055L10  ABN AMRO (EGSP 28001 NDC 055) bij keuze voor cash.  Indien op 15 mei 2018 (tot 15.00 uur) geen keuze is gemaakt voor (certificaten van aandelen), dan wordt het dividend  uitgekeerd in contanten.

Betaling van het contante dividend op (certificaten van) aandelen en levering van nieuwe (certificaten van) aandelen, onder eventuele verrekening van fracties in contanten, zal vanaf 17 mei 2018 geschieden.

Groothandelsgebouwen N.V.
Stichting Administratiekantoor Groothandelsgebouwen