Beëindiging gesprekken mogelijke overname

Groothandelsgebouwen N.V. deelt mede dat de in de afgelopen maanden gevoerde gesprekken met een mogelijke bieder op de aandelen en certificaten van aandelen van de vennootschap zijn geëindigd omdat er onvoldoende uitzicht is op een succesvolle afronding van een transactie.

Er zijn thans geen andere partijen waarmee de vennootschap spreekt over een mogelijke overname van de aandelen of certificaten van aandelen van de vennootschap dan wel het gebouw.

Groothandelsgebouwen N.V.
Directie

Telefoon 010 - 240 34 34
Telefax.  010 - 240 34 30
Website www.groothandelsgebouw.nl
Voor nadere informatie: drs. Marius C. Meurs, directeur